پیشگیری و بیماری ها سلامتی

روش های درمان وسواس با گیاهان دارویی

درمان وسواس
نوشته شده توسط Paidar

درمان سواس

وسواس چیست؟

وسواس عملی است که بعنوان مثال پس از شست و شو همچنان فرد فکر میکند که آن شی یا دست یا صورت یا لباس و… تمیز نشده است و هرچه این عمل را تکرار کند باز برایش دلچسب نیست و آن کار را دوباره تکرار می کند.

روش های درمان وسواس در خانه

توجه از موارد درمان تنها به صورت تکی استفاده شود در صورتی که درمان با انجام یک روش موفق نبود سپس روش دیگر را امتحان کنید.

درمان سواس (روش اول)
از هر کدام از مواد زیر 10 گرم کبابه ی چینی، شاه تره، بادرنجبویه، گل گاو زبان، بهمن سفید، بهمن سرخ و از هر کدام از مواد زیر  گرم: بسد، کهربا، عود، پوست بیرونی پسته، صندل سفید، مروارید، ابریشم مقرض، هیل قراجی، پوست هلیله ی کابلی، طباشیر هندی، زرنباد، زعفران، درونج و 250 گرم شکر یا قند یا نبات همه را بسایید و بعد آب لیمو، آب انار شیرین، جوشانده ی آب نقره، آب سیب درختی قرمز، جوشانده ی آب طلا و آب به همه را با هم قاطی کرده و در سه نوبت صبح، ظهر و شب و در هر نوبت یک قاشق شربت خوری از آن را بخورد.

درمان سواس (روش دوم)
پودر رازیانه و پودر عصاره ی شیرین بیان را به یک اندازه مخلوط کرده و هر روز قبل از هر وعده غذا یک قاشق چای خوری از این دارو در دهان بگذارید و با مقدار کمی آب بخورید واین دارو را تا 30 روز انجام دهید.

درمان سواس (روش سوم)
از هر کدام از مواد زیر 20 گرم: گل محمدی، درونج، گل گاو زبان، سنبل الطیب، دارچین، بادرنجبویه، بهمن سفید، بهمن سرخ همه مواد را با هم قاطی کرده و از شکر هم 250 گرم همه مواد را بسایید و در سه نوبت صبح، ظهر و شب هر مرتبه 1 قاشق شربت خوری از آن را داخل دهان گذاشته و با آب میل کنید یا میتوانید با شکر و آب سرد قاطی کرده و بخورید.

درمان سواس (روش چهارم)
برای درمان وسواس نیم کیلو مرزنجوش بیاورید و روزی کی مرتبه یک قاشق غذاخوری از مرزنجوش را با یک و نیم لیوان آب بجوشید تا آب دارو به اندازه ی نصف برسد بعد از الک یا صافی دارو را رد کنید و آب صاف شده ی آن را با عسل شیرین کنید.

درمان وسواس با گیاهان دارویی

پیام بگذارید