پیشگیری و بیماری ها سلامتی

درمان کمردرد با روش های خانگی

درمان کمردرد
نوشته شده توسط Paidar

درمان کمردرد

کمردرد میتواند خفیف و یا شدید باشد . گرفتگی عضلات کمر می تواند به دلیل درست ننشستن، ضربه و یا پریدن از جایی بلند ، بلند کردن اجسام سنگین و بوجود بیاید . برای درمان درد کمر روش های خانگی و گیاهی زیادی وجود دارد که در ادامه همین مقاله از لبخند ما ، چند روش گلچین شده را برای شما منتشر کرده ایم . اگر از کمر درد و یا گرفتگی عضلات کمر رنج می برید در ادامه این مطلب همراه ما باشید …

درمان کمردرد با طب سنتی

توجه از موارد درمان تنها به صورت تکی استفاده شود در صورتی که درمان با انجام یک روش موفق نبود سپس روش دیگر را امتحان کنید.

درمان کمردردی که برا اثر سردی مزاج است
کمردرد بعضی وقت ها در اثر سردی مزاج است، برای خوب شدن درد کمر از هر کدام از مواد زیر 5 گرم عود و جوز هندی، مقل ارزق، تخم گشنیز، شقاقل، تخم شنبلیله و زنیان و 20 گرم سنجد و 20 گرم سورنجان همه را قاطی کرده و نرم بسایید و با گلاب و سرکه قاطی کرده و در روز سه نوبت و در آن بمالد.

درمان کمردردی که بر اثر سردی مزاج است (روش دوم)
برای تسکین خوردن: ماء الاصول، روغن بیدانجیل، ب القار و همچنین مالیدن تخم شنبلیله، روغن قسط، تریاق اربعه و گل قند عسلی و نیز ضماد روغن بابونه، روغن سداب، اوشق و آب تخم کتان نیز موثر است.

درمان کمردردی که بر اثر بلغم است
خوردن ماء الاصول، عسل، زیره و اگیرترکی سپس از خوردن آن ها مصرف ترکیب زهرهی گاو با گلاب و سورنجان به صورت مالیدنی درد را تسکین می دهد.

درمان کمردردی که بر اثر قاعدگی است
برای تسکین دردکمر موقع قاعدگی مالیدن: سیر یا پودینه، مغز ساق و یا روغن زیتون و همچنین روغن آن ها نیز مفید است.

درمان کمردرد (روش اول)
تخم کرفس، رازیانه، زنجبیل، سورنجان، معیه سیله، جاوشیر، اوشق، نمک هندی، شهم حنظل، شقاقل، مقل ارزق، انزورت، زرد مباد، قسط تلخ و انیسون از همه ی مواد به مقدار مساوی نرم بسایید و مقداری از موادی که درست کرده ایم از آن را با آب به صورت خمیری در آورده و به شکل شیاف هایی درست کرده و استعمال کنید و مقداری از آن را نیز با سرکه و گلاب قاطی کرده و در روز سه نوبت مالش دهید.

درمان کمر درد (روش دوم)
بادیان، تخم کرفس، زرمباد، شهم حنظل، انزروت، مقل ارزق، تخم کرفس، جاوشیر، اوشق، نمک هندی، میعه سایله، زنجبیل، سورنجان، شقاقل و انیسون همه را به یک اندازه با هم قاطی کرده و نرم بسایید و بعد مقداری از موادی را که درست کرده ایم با سرکه و گلاب خمیری درست کنید و روز سه نوبت بر کمر بمالید و مقداری دیگر از مواد را با آب خمیر کنید و به شکل شیاف درست کنید و از عقب استعمال کنید.

درمان کمردرد به روش های گیاهی

پیام بگذارید